26 augusti – 10 september medverkar vi i samlingsutställning på galleri River city i Göteborg.
\

2019-2023 arbetar vi med en tredelad offentlig gestaltning till Skaraborgs sjukhus i Skövde. Den står färdig hösten 2023 och består i gestaltning för tre stycken innergårdar på sjukhuset. Innergårdarna är ljusgårdar i utomhusmiljö som beställaren, Västra Götalandsregionen, önskar ”fylla med liv och rörelse”. Vår gestaltning heter ”Fågel, fisk och mittemellan – mjuka världen allt för sällan”.

\

Nedan ses några bilder från montering i maj 2023.

Följ arbetet på Instagram